Ga naar hoofdinhoud

Moet er – naast de KNHS – een tweede paardensportbond komen?

Van: De Paardenkrant
Aan: Laura Ginsel (jurylid en amazone), Jos Wouters (parcoursbouwer), Gerda Verhaar Eeuwijk (voormalig bestuurslid KNHS)

Mensen die zich kritisch uitlaten over de KNHS stellen vaak de monopoliepositie van de hippische sportbond aan de orde. Doordat ruiters geen keus hebben, kan de KNHS doen wat zij wil, zo luidt hun stelling. Fokkers kunnen weglopen bij het KWPN en kiezen voor bijvoorbeeld Zangersheide of NRPS. Moet er – naast de KNHS – een tweede paardensportbond komen?


SAMSUNG DIGITAL MOVIE Van: Laura
Een tweede bond, ik zeg ja. Het zou fijn zijn als je een keuze hebt, nu valt alles onder de KNHS. Ik stel ook zeker de monopoliepositie aan de orde. De ledenraad neemt ‘democratische’ beslissingen, maar ik vraag me af in hoeverre.
Sommige zaken zijn erg slecht geregeld. Neem de startcoupons. In september 2011 stond nog in de Paard&Sport dat de coupons altijd geldig blijven en geen vervaldatum hebben. Een maand later staat in hetzelfde blad dat de KNHS in januari gaat digitaliseren. Alleen coupons die na juli waren besteld kon je inleveren, de rest niet meer. Dit soort dingen gaan te ver, ik maak zelf wel uit wat ik met mijn geld doe!
Wat mij ook stoort, is dat de KNHS zegt er voor iedereen te zijn, maar eigenlijk voornamelijk geld uitgeeft aan nieuwbouw en topsport. De ‘amateurs’ worden weggestopt. Daarbij is de organisatie te groot en te log. Het overzicht is verdwenen. Veel leden weten niet eens goed hoe alles werkt bij hun eigen sportbond. Dat moet anders.


Jos WoutersVan: Jos
Ik denk niet noodzakelijk, mits de KNHS water bij de wijn doet. Maar gezien de laatste jaren de onderban steeds wordt vergeten, is het wellicht goed als er een tweede bond komt. De KNHS zou eerst moeten informeren of er behoefte is aan veranderingen voordat ze iets doorvoeren. Maar dan moet men wel de amateur die zwaar betaald erbij betrekken. De echte amateurs betalen grof geld, maar krijgen weinig steun van hun bond. Terwijl het kader op handen wordt gedragen, en die juist betaald wordt door de echte amateur.
Durf als sportbond ook op pad te gaan, ga wedstrijden kijken, hoor wat men te zeggen heeft en doe er wat mee. Een tweede bond zou zeker goed zijn voor de ruiters, maar de vraag of het voor de hippische sport beter is, daar twijfel ik wel aan. Mensen die hun sport beoefenen voor plezier zoeken een alternatief en voelen de hete adem van de KNHS-regels en -juryleden elke start weer in hun nek. Indien er een nieuwe bond komt noemen wij die: Nederlandse Vrije Hippische Ruitersportbond of NVHR. Genoeg ruiters, juryleden en parcoursbouwers die willen overstappen.


Gerda Verhaar EeuwijkVan: Gerda
Als je mij vraagt of er een tweede bond moet komen, denk ik: wat krijgen we nou? We willen toch niet terug in de tijd? Jarenlang hebben we meerdere paarden-/ponysportbonden gehad en we hebben nu net ruim tien jaar één bond: de KNHS.
Een bond waarmee we echt meetellen op sportniveau in Nederland, met ruim tweehonderdduizend leden. We behoren tot de betere, goed georganiseerde sportbonden. Er zijn in Nederland 78 sportbonden bij het NOC*NSF aangesloten. Als je bij de grote hoort, en je neemt je sport serieus, dan moet je samenwerken en niet terug in de tijd willen.
Wanneer je kritiek hebt op zo’n organisatie, moet je actief meedoen en invloed uitoefenen. Vooral niet enkel vanaf de zijlijn gaan roepen. Iedereen heeft tegenwoordig de mogelijkheid om invloed uit te oefenen.
Ik ben altijd een voorstander geweest van het samengaan. Schaalvergroting en slagkracht is belangrijk voor onze paardensportbond. Je moet juist samenwerken. Wanneer er enkel een aantal kleine bondjes zijn, dan zul je worden ondergesneeuwd. Laten we vooral vooruitdenken en niet terug.

Deze [email protected] verscheen woensdag 5 juni 2013 in De Paardenkrant.


Poll

Er moet – naast de KNHS – een tweede paardensportbond komen. Lees meer

Laden ... Laden ...

16 reacties op “Moet er – naast de KNHS – een tweede paardensportbond komen?

 • Louis Jansen

  In de poll heb ik aangegeven oneens toch ben ik gestopt als jury lid omdat ik de bijscholingen te groot vindt en de onderlinge verschillen en zienswijze`s vaak ver uit elkaar lagen en liggen!
  Meerdere malen heb ik aangegeven en voorstellen gedaan dit te veranderen en dan ben ik het eens dat een lichaam als de KNHS wel eens te groot is geworden, derhalve geef ik het nu nog maar eens weer…. gefrustreerd enigszins maar ik geniet nu des te meer van het paardrijden en heb toch een hele mooie tijd gehad…van de andere kant wees zuinig op wat je hebt maar hou wel de juiste feeling met de achterban!!!

 • m brouwer

  Dat er naast de knhs een andere sportbond moet komen is naar mijn mening heel hard nodig.
  gezien de ervaringen die wij hebben met de knhs en zeker door de manier waarop ze met individuele leden om gaan is de monopolie positie die ze nu hebben zeer onwenselijk. Wanneer leden het op een punt oneens zijn met de manier waarop over zaken binnen verenigingen wordt gedacht wordt door de knhs blindelings de mening van het lid van tafel geveegd. Wanneer er een andere bond oid zou zijn zou dat mogelijk aanleiding geven om het lidmaatschap op te zeggen en toch georganiseerd de sport kunnen blijven beoefenen.

 • Irene Dubbeldam

  Toen er nog meerdere bonden waren, was alles veel beter geregeld. De kennis die de bonden individueel hadden is vervaagd en de service is vaak ver te zoeken. Als amateur ben ik er bij mijn weten niks mee opgeschoten dat we op sportniveau meetellen. Kost me volgens mij alleen maar geld. Ik las net ergens een kopje met de tekst dat de KNHS een flink positief saldo heeft, dat zou eens ten goede moeten komen aan de amateurs.
  Verder wordt er volgens mij veel geld gestoken in de digitalisering en steeds blijkt Startlijsten.nl verder te zijn dan de KNHS. Waarom nog geld weggooien en niet gewoon gaan samenwerken? Nee, de amateur betaalt wel.
  Ik weet dat Jos Wouters met een delegatie bij de KNHS is geweest om de mening van diverse leden door te spreken, maar dat is niet interessant. Ze horen niet bij de top. Komt een beetje over als: Amateurs, kop dicht en betalen dan zullen wij alles bepalen. Als dat zo doorgaat vind ik het prima als er een tweede bond komt.

 • johan van der velden

  Als een sportbond een monopoliepositie heeft zou dat goed kunnen werken, omdat binnen de organisatie beslissingen met meerderheid van stemmen genomen kunnen worden. Tussen samenwerkende organisaties daarentegen, kan een organisatie een andere opvatting hebben over zaken die een gezamenlijk belang kunnen hebben. Het is dus makkelijker besturen met 1 organisatie.
  Dat kiezen voor het gemak is meteen de grootste valkuil. Bij het gemak hoort ook een ledenraad. Zo maak je in 1 keer korte metten met het vrijwel volledige ledenbestand. Ze zijn in 1 keer monddood.
  Of toch niet?
  Er is immers een klachtenprocedure bij de KNHS.
  En een commissie van Beroep
  Daar kunnen de leden toch hun klachten of conflicten kenbaar maken?
  Deze twee mogelijkheden zijn ook nog voorzien van een uitgebreide reglementering hoe ze moeten functioneren.
  De ervaringen leren echter dat de KNHS haar eigen reglementering met voeten treedt. Klachten worden niet ingeschreven laat staan dat er antwoord op komt!
  En de Commissie van Beroep?
  Die mag alleen oordelen over zaken waar de KNHS zelve geen partij in is! Daarnaast heeft de directeur van de KNHS alle bevoegdheden om het secretariaat van deze commissie in te vullen en van – de door hem noodzakelijk geachte -informatie te voorzien.
  Als de voorzitter van deze beroepscommissie zich dan nog bereid verklaard om een bindende uitspraak te doen over een bepaalde kwestie ,waarin de directeur een kwalijke rol speelt, dan is de geloofwaardigheid helemaal ver te zoeken.
  Wel onschuldige jonge meisjes voor de tuchtraad slepen die per ongeluk een keer hors concours te hoog hebben gestart. Of per ongeluk gezondigd hebben, tegen wat voor administratieve foutjes dan ook, in het grote donkere bos van regelgeving. Maar zelf gaan ze ongestoord verder met hun eigen reglementen met voeten treden!! Dat zet kwaad bloed. Net als de dienstverlening opschorten wanneer leden of verenigingen niet naar de pijpen van de KNHS kunnen dansen. Dit betekent dan dat er geen wedstrijden meer gereden mogen worden. En waag het niet om toch te starten want de tuchtraad zit al op het vinkentouw. Ook dat zet kwaad bloed. En dit gebeurd in diverse regio’s.
  De ons kent ons en wij dekken elkaar cultuur in de top van de organisatie, geeft deze bestuurders en functionarissen een gevoel van onaantastbaarheid. Ze stralen dat zo overduidelijk uit dat vele leden daar een onpasselijk gevoel bij krijgen. Ze krijgen weerzin tegen hun eigen organisatie.
  Het is niet de vraag of de KNHS uit elkaar zal spatten of niet , maar wanneer.
  De cultuur in de top van de KNHS zal niet snel genoeg zichzelf daarvoor kunnen reinigen.
  De enige mogelijkheid zou nog kunnen zijn dat de hele top aftreedt en er een compleet nieuw en fris bestuur aantreedt met nieuwe en verantwoordelijke functionarissen.
  Maar de leden zijn immers monddood dus………… KNHS?
  Eigenlijk is het veelzeggend dat 90% van 400 reacties op de vraag of de KNHS te ver bij haar leden vandaan staat, deze vraag bevestigend beantwoordt. Je zou op zijn minst mogen verwachten dat diverse bestuurders dan hun consequenties zouden trekken. Niet dus.
  De KNHS gaat ten onder aan de misplaatste arrogantie van haar eigen top.

 • Michelle

  Ik ben eens met centraliseren als het samenvoegen van de bonden destijds maar misschien wordt het inderdaad tijd om de KNHS tot een overkoepelende organisatie te promoveren als contactpunt naar de internationale sportwereld. Landelijk zijn ze monopolistisch en ondemocratisch uit hun jas gegroeid. De kleine man 60 tot 70% van de leden die niet de financiele middelen, geluk, contacten op juiste nivo en kringen heeft wordt achterwege gelaten maar brengt inderdaad wel het gros aan gelden binnen omdat zij die droom najagen om een tweede Anky of Edward te worden bijv.
  Ik zou zeggen kom maar met een tweede bond om juiste deze mensen een eerlijke gelijke kans te geven en te laten vertegenwoordigen. De KNHS is te groot geworden, democratisch is het niet want vriendjespolitiek, naam en geld is belangrijker dan op de z.g. “kleintjes letten”.

 • Britt Dwars

  Een 2e bond? Ook die zal heus niet vrij zijn van vriendjespolitiek, machtspositie, voorkeursbehandelingen en slechte regelingen. Een bond tegenover de KNHS geeft alleen maar meer groepsgevoel waardoor het ouderwetse “WIJ en JULLIE” weer terug komt. We komen nu juist in de tijd dat iedereen, de bedrijven ook, door krijgen dat we door middel van creëren iets kunnen bereiken.
  Creatie bestaat alleen door gedragenheid van de groep. Democratische beslissingen van nu blijken toch niet zo gedragen te worden als we zouden verwachten met z’n allen. Dus zouden we moet kijken hoe we een systeem ontwerpen waardoor er meer gedragenheid komt vanuit de leden van de KNHS.
  Automatisch zal het gevolg zijn dat de kwaliteit van de KNHS dan toe neemt.

  Oftewel een andere filosofie, denkwijze, denkraam verbreden, vanaf de andere kantkijken, waardoor er andere inzichten komen – waar weer verandering van komt – wat gedragenheid geeft onder de leden.

  Geen top-down structuur en groepjes van belangrijke mensen die dingen uitdenken om ze vervolgens als regeltjes aan iedereen voor te lezen.
  Nee, mensen die veranderingen willen en oprecht het beste voor hebben met de bond, de sport en de leden. Een pluimage van mensen bij elkaar zetten en creëren. Van daar uit kijken wat er ontstaat.
  Dan toetsen in de praktijk en kritiek/commentaar niet als aanval bestempelen maar meenemen als energie in de creatie van een nieuwe vorm.

  Natuurlijk is het zo dat NOOIT iedereen 100% tevreden kan zijn, zo werkt ook het leven niet, maar een andere filosofie, een ander denkraam schept mogelijkheden die er vele malen groter zijn dan als we alleen maar willen uitblinken in iets wat er al is.

 • jos wouters ruiter en fokker

  Ja Louis Janssen dit was een mooie tijd op de wedstrijden in het zuiden,toen werd er gereden,maakte zich niemand druk,waren niet zoveel regels.Mensen lachten, EN ER WAS ECHTE SPORT.
  Nu is de beoordeling in de klasse b springen net een dressuurproef geworden.
  Jammer dat de leden van het wedstrijdplatform dit probleem zelf ingevoerd hebben(niet allemaal),maar met welk doel,kan maar een optie zijn,om hun eigen paarden door juryleden te laten beoordelen en ze voorin te plaatsen.Ja er zijn wel meer voorbeelden.
  We hebben genoeg mensen die willen overstappen,is alleen nog de vraag,krijg ik genoeg mensen die mee in de organisatie willen zitten .We hebben ideeen over hoe de bond moet gaan functioneren.Maar waarom is het zo moeilijk om toe te geven door de knhs we hebben fouten gemaakt ,en gaan terug naar het oude systeem.
  Bij een fout een winstpunt ,en een nul rondje 2 winstpunten,barrage voor de foutlozen.Ik lach vaak als ik zie welke jury moet beoordelen,de meesten met alle respect ouder als 60 jaar,misschien zelf nooit gereden ,niet met een computer kunnen omgaan.Maar ik denk dat geen een mens 70 of 80 paarden kan beoordelen ,en achteraf kan zeggen of uitleggen waarom deze punten,nee kan niet .En als we dan toch kennissen zijn van de eigenaar of grote stal ,ja dan hebben die een streepje voor,jammer genoeg wel,via dit systeem,dit systeem deugt niet en is ONEERLIJK.Verder wil ik nog kwijt ,dat juryleden niet of nauwelijks goed bijgeschoold worden.HET HELE SPRINGEN KLASSE B OF DE JONGE PAARDEN COMPETITIES MET BEOORDELING,IS MAAR VOOR EEN DING GOED,DE HANDEL EN PAARDEN VOORIN LATEN PLAATSEN.
  DUS KNHS KIJK TERUG NAAR 11 FEBRUARI ONS GESPREK EN DOE ER WAT MEE,LAAT JULLIE GOEDE KANT ZIEN ,EN WELLICHT ZIJN WIJ BEREIDT DAN,GEEN TWEEDE BOND DEFINITIEF OP TE RICHTEN,ZONIET KOMT DIE ER VOOR HET EINDE VAN HET JAAR 2013.

 • jos wouters

  Beste Britt Dwars,
  Mijn inziens dat bedrijven samen dmv iets creeren,is volgens mij niet waar en werkt niet ,kijk in het bedrijfsleven (daar kom ik ook uit) 15 jaar geleden voorspelde ik dat fuseren niet altijd een oplossing is,teveel macht ,geen concurrentie meer.Nu zien we in de crises dat ik gelijk had , alles gaat door deze machtsvertoning om zeep.Prijzen en leveringen worden omhoog gedreven ,onnodig en problemen bleven de laatste jaren zich steeds meer op te stapelen ,daarom zitten we met de handen in het haar.Maar heden 7-6-2013 heeft de knhs direkteur met mij gebeld en wilde weten wat er speelde,een goed gebaar en een man die oren heeft wat er speelt ,alleen als de mensen waarmee wij gepraat hebben op het centrum wijs hun mond houden,is er iets mis.(denk dat deze mensen op de verkeerde plek zitten)Maar er werd beloofd dat er veranderingen komen,in elk geval is het 2 voor 12 voor de knhs.

 • Hanneke Hegeman

  Zo veel monden, zo veel meningen. Gelukkig mag dat in een democratisch land zoals dat van ons. Meningen ventileren richting KNHS is ook toegestaan en wordt zelfs gewaardeerd. Dat is mijn ervaring. Maar het is ook de ervaring van de Stichting Hippische Juryleden (SHJ) de club van Corrie Wouters die inmmiddels 1400 KNHS-FNRS juryleden als volger kent. Corrie heeft met haar site http://www.juryplatform.nl een gremium opgericht dat gehoor vindt bij de KNHS. Bottum-up zoals dat in een verenigingsstructuur past. Dat wil niet zeggen dat alle voorstellen van de SHJ worden overgenomen; dat kan ook niet want de KNHS heeft ook rekening te houden met de mogelijkheden/wensen van andere partijen. Maar er is wel sprake van een goede samenwerking tussen beide partijen. De KNHS wordt gevormd door welwillende mensen die ook hun best doen. Mensen die je kunt adviseren, raadplegen en problemen kunt voorleggen. Soms niet tot tevredenheid van iedereen, maar hoe meer mensen een voorstel ondersteunen, hoe groter het draagvlak binnen de KNHS is. Een tweede paardensportbond vind ik daarom niet nodig.

 • Irene Dubbeldam

  Naar aanleiding van deze poll ben ik vanmorgen benaderd door dhr Bierling. We hebben een zeer (naar beide zijden) verhelderend, positief gesprek gehad en ik denk dat er echt iets mee gedaan wordt. Vond het een hele goede actie van deze man.
  Wel jammer dat er hier mensen reageren onder andermans naam. Dat was voor dhr. Bierling bij zijn poging om alle zere plekken bloot te leggen wel een teleurstelling. Ik vind het gewoon laf.

 • annie lijklema

  Het zou niet nodig moeten zijn een 2e bond, als de KNHS er voor alle leden zou zijn, dus ook de amateurs die nu alleen maar op erg hoge kosten worden gejaagd door alle veranderingen, o.a. de stijlbeoordeling in het springen nieuwe stijl, en zij amateur zijn met vaak een gewoon basispaard. Zij hierdoor al gauw het plezier verliezen in het meedoen aan wedstrijden en dus maar weer stoppen omdat er geen lol aan is voor hen omdat ze geen schijn van kans hebben op deze manier enige ervaring op te doen tussen de profs met veel meer ervaring en betere paarden.
  Want een amateur kan vaak geen toppaard betalen maar rijdt vooral voor zijn/haar plezier en moet nog zijn/haar goede stijl/houding gaan ontwikkelen door wedstrijden te rijden en ervaring op te doen, maar hoe moet dat nu lukken op deze manier, en zoals Jos Wouters ook noemt wil de amateur niet betalen voor de profs, en dus is het logisch te verklaren waardoor het aantal starts sterk teruggelopen is en er veel onvrede heerst hierover. En zoals Laura Ginsel ook noemt wordt je als amateur van alles gewoon opgelegd door al die veranderingen en dit wordt voor een amateur te duur en dan gaat het plezier snel verloren.

 • Britt Dwars

  Beste Jos Wouters,

  Ik ben ook nooit voor het vele fuseren in de maatschappij geweest, simpelweg omdat de mensen alleen voor de onechte (macht en geld) belangen aan het handelen waren. De meest slimme mensen hielden dan inderdaad een praatje over de toekomst van het bedrijf of sport. Alleen helaas achter dat verhaal hielden zich oneigenlijke, onechte belangen schuil.

  Wat ik pretendeer is in de situatie zoal het NU is een nieuwe oplossing te zoeken en niet de oude situatie van weer terug te toveren in het NU. Wat geweest is, is geweest.

  Ik zou graag zien dat er op een manier gevonden kan worden om de eerlijke (paardenwelzijn, belang van sport) belangen weer boven te krijgen bij de mensen. Dat vereist mijn inziens een verandering van het systeem (belangen, omgeving) waarin beslissingen genomen.

  Als in het zelfde systeem een nieuwe bond opgericht wordt die pretendeert dat zij het beter doet dan de KNHS, dan lijkt mij dat het niet lang duurt voor ook daar dingen vast lopen.

  Mocht er een bond opgericht worden vanuit een geheel nieuw systeem van werken, belangenbehartiging, beslissingen nemen, omgevingsfactoren op een andere manier interpreteren dan wordt ik nieuwsgierig.

  Vooralsnog zou het mij een groot goed lijken om iets wat al bestaat (KNHS) een veranderingsslag te laten maken (het systeem binnen de KNHS en eventuele nieuwe invloed van andere mensen) in mentaliteit, zodat als automatisch gevolg de kwaliteit alleen maar kan verbeteren.
  Als het systeem waarin gewerkt wordt, de oneigenlijke belangen van mensen niet meer zou tolereren en de eerlijke belangen zou motiveren, dan zullen ook de mensen een omslag maken.

  Helaas weten we allemaal dat dit probleem door de hele paardenwereld verweven zit, dus is het logisch dat het ook voor de KNHS waarschijnlijk zo is.
  Daarom; verander van binnen uit het systeem en bewerkstellig zo de verandering bij de mensen en daardoor de kwaliteit van de sport en de bond.

  en ja….ik weet het een beste klus 😉

  groet

 • Esther Scholte Albers

  Waarom niet is mijn eerste gedachte. Met een nieuwe bond geef je ruiters een keuze, maar waarom kan je niet lid zijn van twee bonden? In de Western Sport wordt er ook met meerdere bonden/organisaties gewerkt en werkt dat toch ook?
  Waarom gelijk stellen dat ruiters/officials/organisaties dan geschorst worden of uitgesloten van kampioenschappen/landenwedstrijden?
  De KNHS als overkoepelende organisatie voor de topsport is uitstekend.
  Als basisruiter heb je ruim voldoende keuze en mogelijkheden, maar de bureaucratie op dit niveau is slechts zijdelings een KNHS aangelegenheid.
  Als ik een subtop wedstrijd wil organiseren aangevuld met Z en ZZL heb ik te maken met de afdeling subtop (subtop gedeelte) de kring (de Z aanvraag) en de regio (ZZL aanvraag). Tel daarbij op dat de data voor het indienen totaal verschillend zijn, conclusie is dus dat het bijna onmogelijk is om dit voor elkaar te krijgen.
  De regio maakt namelijk (net als vroeger de subtop) een eigen ZZL kalender.
  De kringen inventariseren alle aanvragen en plaatsen die op de regio kalender. Zo gebeurt het dat er in een straal van 10 km zo maar 4 springconcoursen zijn (4 kringen die aan elkaar grenzen).
  Zolang de KNHS nog met kringen blijft werken (of de regio’s dat doen) komt er nooit een kalender die hier rekening mee houdt. Ik denk dat hier een taak voor de KNHS ligt; maak het transparanter, maak de lijnen korter. Gewoon indienen bij de KNHS (de regiomanager) en geen dressuur/spring wedstrijden in een straal van x aantal km laten organiseren!
  Geef organisaties eerlijke kansen en laat ruiters zelf bepalen waar ze willen starten zonder betutteling vanuit een kring/regio/KNHS. Organiseer selecties vanuit de KNHS (per regio door de desbetreffende regiomanager in samenwerking met organisaties). Het grootste probleem van de KNHS is de communicatie met/naar de leden toe. Ik weet niet of dat probleem met een nieuwe bond wordt verholpen. Laat het gewoon toe, laat mensen zelf een keuze maken of besluiten van twee bonden lid te zijn.

 • Albert Drouven

  De kreet moet er een tweede sportbond komen naast de KNHS is aan de ene kant uit het hart gegrepen en verdedigbaar maar tegelijkertijd zeker ook te weerleggen. Dit blijkt ook wel uit de diverse reacties in artikel en op het artikel.
  Het is zeker waar dat een bond ons nationaal en internationaal gezien beter kan vertegenwoordigen en onze belangen daarmee beter zal behartigen. Tegelijkertijd zijn de opmerkingen over te log en bureaucratisch zeker ook op waarheid gestoeld. De roep om een tweede bond is misschien dan ook wel meer een protest actie tegen het huidige beleid dan een vurige wens voor een tweede bond. Opmerkingen over te hoge kosten vindt ik persoonlijk heel moeilijk te plaatsen. Als ik naar de huidige kosten van de KNHS kijk dan vindt ik die best meevallen, zeker als het bekeken wordt in het totale plaatje van de kosten rond onze paarden. Startgelden zijn al jaren nagenoeg gelijk gebleven en voor mijn gevoel belachelijk laag. Kosten van accommodaties belopen in de miljoenen dus een wedstrijd is in die verhouding zeker geen bron van inkomsten voor een bedrijf.
  Wat is dan de voedingsbodem rondom de blijkbaar gigantische onvrede die er leeft rondom de KNHS? Bureaucratie is al eerder genoemd en waar. Maar belangrijker is het gevoel dat wij allen als ruiters overhouden van een weekendje wedstrijd rijden. Het puntensysteem in het B springen wordt hieronder al kort aangestipt als volstrekt idioot. Eenzelfde verhaal kan ik wel houden over de dressuur. De bond bestaat en heel hippisch NL draait voor het grootste deel op de amateurs die met hun paard plezier willen beleven. Het rijden van wedstrijden is dan voor jezelf een krachtmeting hoe je ervoor staat. Het is al gezegd we willen allemaal wel graag een Anky of Edward worden maar dat is zeker niet voor iedereen weggelegd. Maar we willen wel op zijn tijd graag een beetje beloond of gekieteld worden dat we toch iets bereikt hebben. Als je met enige regelmaat een nette prestatie neerzet die voor de klasse waarin je uitkomt gewoon correct is dan wil je ook graag dat het zo beloont wordt. Een 5 wordt alleen hier als voldoende beschouwd. Geen normaal denkend mens waar dan ook ter wereld zal een 5 als voldoende zien maar wij in de dressuur wel! Gaat iets fout of wordt het niet getoond dan mag die 2 of 3 ook gegeven worden maar als het klopt geef dan ook die 8 of 9. Waarom kan dat alleen in de Grand Prix maar voorkomen? Stromen we dan te snel door naar een hogere klasse trek dan de minimale grens omhoog en eis desnoods dat je binnen 4 of 5 starts in de nieuwe klasse 60% gereden moet hebben. Lukt dat niet ga dan weer terug naar de vorige klasse en als je weer 2-4x 60% gereden hebt probeer het dan opnieuw. Als er vaker 60% gereden wordt gaat van zoveel meer wedstrijden gelukkige mensen weg. Dit heeft een enorme positieve invloed op de houding van de ruiter het is tenslotte ontspanning, de wedstrijden varen er zeker wel bij want je zult dan best meer willen starten, instructeurs zullen vast en zeker meer klanten krijgen want je wilt tenslotte toch graag nog verder komen. Ruitershops verdienen er weer aan en de omzet van de bar op een wedstrijd zal er ook een stuk rooskleuriger worden.
  Zoals het nu gaat wordt al het plezier uit het wedstrijd rijden gehaald. Het gevolg is dat je zo snel mogelijk weer van het terrein af wilt al dan niet gedesillusioneerd je begint te twijfelen aan jezelf vraagt je af wat het nut nog van lessen is en stopt uiteindelijk met het vullen van de wedstrijdring. Je wilt je tenslotte geen ordinaire melkkoe voelen.

  KNHS hoe simpel kan het eigenlijk zijn? Een ding is wel zeker, de meeste manager die er nu zitten snappen dit plaatje echt niet met als gevolg de roep om een nieuwe bond. Het gras is immers altijd groener bij een ander. Nergens voor nodig als de KNHS zich eens kwetsbaar durft op te stellen en oprecht de vraag te stellen wat haar leden nu eigenlijk willen. Nu moeten wij als leden iedere keer weer stomverbaasd via allerlei media vernemen wat wij eigenlijk willen. Het lijkt bijna op politiek.

  PS Dit is onder eigen naam geschreven en als iemand er behoefte aan heeft dan ben ik zeker bereid tot een dialoog.

 • annie lijklema

  Ook hier hebben wij met ons basispaard de ervaring, zoals Albert Drouven schrijft want inderdaad is het ook zo in de dressuur, als je een knappe prestatie toont en toch de punten niet krijgt die je wel hebt verdiend gaat ook hier het plezier snel weg want er wordt vaak ook verder niet iets aangegeven op het protocol waar je dan wat aan hebt en dan thuis aan kan gaan werken. Natuurlijk mag er een een 2 of 3 worden gegeven als iets echt niet goed gaat(maar dit weet je zelf vaak ook wel),maar die 8 of 9 voor wel heel goede onderdelen hebben wij nog nooit gezien in de minimaal 10 jaar die we dressuur hebben gereden(behalve in de lagere klasse voor verzorging maar wordt ook dan niet echt vaak gegeven terwijl de meesten echt hun best hierop doen).1 dochter gaat het eind van deze maand opnieuw proberen in de B-dressuur met een jong basispaard, de andere dochter is daarna met het “oude basispaard (van oudste dochter)dat nu met pensioen is” uiteindelijk van de dressuur overgestapt naar het BB en B-springen en heeft de verandering meegemaakt in de nieuwe stijl- beoordeling en wij hebben dit niet als een verbetering ervaren, het paard en amazone moesten het springen nog leren en ervaring opdoen en het begon eigenlijk net een beetje te lopen(foutloze rondjes e.d.)in de oude stijl maar toen de nieuwe stijl kwam en moesten ze het afleggen tegen de veel meer ervaren en betere amazones/ruiters met ook veel betere(top)paarden. En dan de vriendjespolitiek, dit begon ons ook steeds meer op te vallen gaandeweg als je langer mee doet in de dressuur, en wij hebben vaak staan kijken naar andere combinatie’s die echt niet goed reden maar later wel bovenaan stonden in punten en wij hebben ons hier vaak over verbaasd en aan geërgerd. Dan vraag je je af wat je er doet, en in die zin worden de kosten dan wel te hoog als je vele wedstrijden rijdt en eigenlijk al weet dat je toch vaak niet meetelt en als onbekende de punten bij elkaar moet sprokkelen, en dan gaat ook hier het plezier er snel af voor een amateur.

 • J.T. van Lankveld

  Ja zeker moet er een tweede bond komen.
  De KNHS heeft alles wat er vroeger in het zuiden was venietigd. Wanroy helemaal weg, en ook alle secretariaten die nog in het Zuiden waren opgeheven. Voor cursussen,veel vrijwilligers, moet je naar het oosten des lands, en wanneer je vraagt naar reiskostenvergoeding, wordt er in het orgaan Paard en Sport geschreven dat je beter kunt stoppen met jureren. De gehele organisatie is opgebouwd uit mensen uit de oude KNF, terwijl de NKB en NBVR toch vele jaren bewezen hebben betere organisaties te zijn.Ik ben dan ook blij dat in de pol een onwaarschijnlijke meerderheid kiest voor een tweede vereniging. Dit is vooral volgens mijn mening de slechte communicatie van en naar de KNHS.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.