Ga naar hoofdinhoud

Springforum slaat spijkers met koppen: nieuwe klassenindeling per april

Op de laatste bijeenkomst van het KNHS springforum zijn er spijkers met koppen geslagen. Zo gaat in het nieuwe springreglement (geldig per 1 april 2022) de klassenindeling op de schop (hoogteaanduiding in plaats van klassen), wordt 1,45m. een officiële klasse en wordt de instap verlaagd naar 30 cm. voor alle categorieën.

De huidige stand van zaken is dat er nationaal officieel geen 1,45m. klasse bestaat. Daar wil het springforum verandering in brengen door deze klasse niet meer als tussenhoogte te zien maar als klasse op zich, inclusief winstpuntenregeling. Onduidelijk is vooralsnog of dat ook betekent dat je van de 1.40m klasse niet meer direct naar 1.50m kunt promoveren maar dit alleen kunt na een x-aantal winstpunten in het 1.45m te hebben behaald.

Klassen B, L, M, Z en ZZ zullen verdwijnen

De rubrieken zullen in de toekomst aangeduid worden naar de hoogte van de hindernissen. De begrippen B(eginners), L(icht), (M)idden, (Z)waar en (Z)eer (Z)waar zullen dan niet langer bestaan. Deze duidingen bestaan al heel lang en hadden in de jaren ’70 van de vorige eeuw ook een andere betekenis.
B, L en M bestonden altijd al en hadden ook een hoogte van respectievelijk 1.00 m, 1.10 m en 1.20 m. Maar na de klasse M kwam de klasse MA welke 1.30 m was en de klasse MB 1.40 m. De klasse Z was 1.50 m en ZZ bestond niet.

Wijzigingen per 1 april 2022 en toekomstvisie

Het is de bedoeling om deze wijzigingen in te laten gaan per 1 april 2022. Voor die tijd zal het springforum op 17 januari 2022 bijeenkomen om een en ander te implementeren in de reglementen. Tevens zal tijdens die bijeenkomst een verdere visie worden besproken over de toekomst van de springsport.

Concreet gaat het om de volgende punten

 • Naamgeving klassen aanpassen naar hoogtes.
 • Instap van de springsport wordt verlaagd naar 30 cm voor alle categorieën.
 • Er worden tussenhoogtes 1.05 m, 1.15 m en 1.25 m toegevoegd. 
  (Als extra mogelijkheid voor wedstrijdorganisaties en deelnemers, maar niet als verplichting.)
 • Het 1.45 m wordt toegevoegd als extra klasse. (Niet als tussenhoogte.)
 • Het wijzigen van de naamgeving van de klassen naar hoogtes heeft gevolgen voor de minimale leeftijd waarop pony’s en paarden in een klasse mogen deelnemen:
 • Deelname, uitslagen en winstpunten
 • Door de uitbreiding van het aantal klassen en tussenhoogtes wordt het per 1 april 2022 mogelijk om de volgende klassen/ tussenhoogtes op een wedstrijd uit te schrijven:
 • In alle klassen worden de starts (deelname) geregistreerd.
 • Registratie van de uitslagen vindt plaats in alle klassen van de rubrieken/ parcourssoorten welke in aanmerking komen voor winstpunten.
 • Een combinatie moet startgerechtigd zijn in de klasse waarin men deelneemt conform art. 253 met inachtneming van het volgende:
  Voor rubrieken 1.05 dient de combinatie startgerechtigd te zijn in de klasse 1.00
  Voor rubrieken 1.15 dient de combinatie startgerechtigd te zijn in de klasse 1.10
  Voor rubrieken 1.25 dient de combinatie startgerechtigd te zijn in de klasse 1.20
  De behaalde resultaten worden geregistreerd in de klasse waarin deze zijn behaald met uitzondering van;
  Rubrieken 1.05 De behaalde resultaten worden weggeschreven in de klasse 1.00
  Rubrieken 1.15 De behaalde resultaten worden weggeschreven in de klasse 1.10.
  Rubrieken 1.25 De behaalde resultaten worden weggeschreven in de klasse 1.20.
 • Winstpunten worden in alle verblijfsklassen bijgehouden tot een maximum van 40 winstpunten per hoogte.

Promotieregeling / Winstpuntenregeling

Promotieregeling:

 • De verlaagde instapklasse(n) per categorie zijn niet verplicht en versnelde promotie in deze klasse(n) is mogelijk conform de inschalingstabel.
 • Promoveren naar een hogere klasse is voor deelnemers met maximaal 2 actieve startpassen in de discipline springen niet meer verplicht.

Winstpuntenregeling:

 • De winstpuntenregeling blijft zoals hij is.

Parcoursen en toegestane tijd

 • Bij rijstijlwedstrijden conform art. 280 is de snelheid zowel outdoor als indoor 300m per minuut.
 • T/m 0.60 Cat AB en t/m 0.70 Cat C/D/E voor pony’s en t/m 1.05 voor paarden wordt het eerste parcours altijd verreden volgens art. 280 – Rijstijlwedstrijden. Indien een wedstrijdorganisatie een tweede parcours wil laten verrijden dan is de parcourssoort voor het tweede parcours vrij, maar alleen voor winstpunten als deze volgens art. 280 – Rijstijlwedstrijden wordt verreden.
 • T/m de klasse 0.70 geen combinatiesprongen in het parcours.
 • Vanaf de klasse 0.80 een dubbelsprong toevoegen aan het parcours.
 • Vanaf de klasse 1.10 pony’s een tweede combinatiesprong toevoegen aan het parcours.
 • Vanaf de klasse 1.10 paarden een tweede dubbelsprong toevoegen aan het parcours.
 • Vanaf de klasse 1.20 paarden mag in plaats van twee dubbelsprongen één dubbelsprong en één driesprong in het parcours worden opgenomen.
 • Uitsluiting bij de derde weigering is van toepassing voor de klassen t/m 1.15.
 • Uitsluiting bij de tweede weigering is van toepassing voor de klassen 1.20 en hoger.

Bron: KNHS

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Lees ook